Monday

9 am - 10 am Zumba Zumba
5:15 pm- 6:15 pm Zumba Zumba
6:15 pm - 6:30 pm   Abmania
6:30 pm - 7:30 pm   Zumba
7:30 8:15pm   Yoga Stretch

Tuesday

9 am - 10 am Zumba Zumba Ripped
10 am - 10:30 am   Arms & Abs
4:00 pm - 4:30 pm Zumba Zumba Especial
6:30 pm - 7:30 pm Zumba Zumba

Wednesday

9 am - 10 am Zumba Zumba
5:15 pm - 6:15 pm Zumba Zumba
6:30 7:30pm   Pump It Up
7:30 pm   Yoga Stretch

Thursday

9 am - 10 am Zumba Zumba
10 am - 10:30 am   Bellies & Bottoms
4:00 pm - 4:30 pm   Zumba Especial
5:15 pm- 6:15 pm Zumba Zumba
6:30 pm - 7:30 pm Zumba Zumba Ripped

 

 

 

Friday

9 am - 10 am Zumba Zumba
10:15 am   Boot Camp

Every 2nd Friday of the Month
Tween Night
Refreshments Served
7-9pm $5 in advance $7 at door

Saturday

8:30 am - 10 am Zumba Zumba
10:15 am   Kick Boxing

Last Saturday of the Month
Sexy Seduction Night
Adult Refreshments Served
6:30 - 9:00 pm $25 a couple

Sunday